اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره های كارداني پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌كاربردي

اسامی پذیرفته شدگان دوره های كارداني فنی و کاردانی حرفه‌اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌كاربردي اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر علی صدر ، معاون سنجش ، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود : فهرست اسامی پذیرفته شدگان در دوره های كارداني فنی و کاردانی حرفه‌اي دوره‌هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌كاربردي از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

دکتر صدر در ادامه گفت : پذيرفته‌شدگان لازم است در يكي از روزهاي شنبه 22 تا دوشنبه 24 مهرماه با در دست داشتن مدارك شامل شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاری ، تصوير شناسنامه و اصل آن ،  تصوير كارت ملي و اصل آن ، اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن ،  اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن ، اصل فرم تاييديه معدل جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است ، گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار براي پذيرفته‌شدگان شاغل و برای برادران مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در دفترچه راهنماي پذيرش مراجعه نمايند.