اعلام تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1391 و تاريخ برگزاري آزمون دوره هاي مذكور

ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلبي كه در آزمون دوره‌هاي كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1391ثبت‌نام نموده‌اند بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون دوره هاي كارشناسي پيوسته  وكارشناسي ناپيوسته در صبح روز جمعه 30/4/91 و در 41 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.  ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌  از روز سه شنبه  27/4/91 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشوربه نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان هر يك از دوره هاي مذكور پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه”   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 27/4/91 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون دوره‌هاي‌ كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1391، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمونها براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.
ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مي‌باشد.
ج- داوطلبان دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،12 ، 13،14 و17(شامل نام خانوادگي ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،كد ملي، وضعيت داوطلب، كداشتغال ،سهميه و كدرشته محلهاي انتخابي بر اساس اولويت علاقه داوطلب) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 29/4/91 منحصراًً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند، شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام باشد مورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شد و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 7،  و 8 (جنس، معلوليت، ومعارف) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روز پنجشنبه 29/4/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.
2ـ چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و  اشتباه عكس مي‌باشد ضروري است  در روز پنج شنبه 29/4/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
3- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 14 (سهميه ثبت‌نامي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان – سپاه پاسداران و وزارت جهادكشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند. داوطلباني كه ارگان تاييد كننده سهميه آنان بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد لازم است حداكثر تا تاريخ 29/4/91 به قسمت ويرايش كارت آزمون دوره هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ترمي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391 وارد و شماره ايثارگري،شامل يكي از موارد « كد آزادگي- كد جانبازي- شماره پرونده شهيد » مي باشد را وارد نمايند تا درصورت تاييد سهميه ايثارگري براي شما اعمال گردد.در غير اين صورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.
هـ‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌
1- بند سوم قسمت شرايط اختصاصي از توضيحات شرايط پذيرش داوطلبان مندرج در صفحه 13 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مقطع كارشناسي ناپيوسته دوره هاي ترمي دانشگاه جامع علمي -كاربردي سال 1391 بدين شرح اصلاح مي گردد:(( آندسته از داوطلبان مدرك معادل كارداني داراي مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي به شرط آنكه در آزمون دارندگان مدرك معادل كارداني كه توسط اين سازمان برگزار شده است شركت و نمره علمي لازم را كسب نموده اند مجاز به شركت در آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشند))
2- همزمان با قرارگرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور، به منظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرارداده مي‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايند. درصورت ضرورت داوطلبان مي‌توانند از آن پرينت تهيه نمايند.
3- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار  الزامي است.
4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
5-  درب هاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت و سي دقيقه) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درب هاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآيند آزمون راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن دربِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
6ـ داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب،* ماشين‌حساب،  هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.
*- داوطلبان كد رشته‌هاي گروه صنعت از دوره كارداني به كارشناسي ناپيوسته و كد رشته‌هاي حسابداري گرايش حسابرسي
(كد339)، حسابداري گرايش دولتي (كد 340)، حسابداري گرايش صنعتي (كد 341)، حسابداري گرايش مالي (كد 342)، حسابداري گرايش مالياتي (كد 343) و پست (كد361) در گروه مديريت و خدمات اجتماعي مي‌تواند از ماشين حساب غير برنامه ريزي شده با يكي از ماركهاي ذيل استفاده نمايند.
8-SR  270II  سيتي زن مدل
9-SR  135T II  سيتي زن
10-SR  275  سيتي زن
11-SR  270X  سيتي زن
1-CASIO 3600
2-CASIO FX-82
3-CATIGA F-618
4- SHARP BL- 531
5-PARS  4600
6-SHARP 506W-Bk
7-SHARP 509W-BK

ضمناً  به اطلاع مي‌رساند كه داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 29/4/91  بغير از ايام تعطيل و در وقت اداري با شماره تلفن 99-88923595 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند.


جدول شماره 1- شهرستان محل رفع نقص كارت و محل اجراي آزمون داوطلبان دوره هاي كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي-كاربردي سال 1391 براساس شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان  در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

نام و كد شهرستان محل اقامت

شهرستان محل آزمون

نام وكد استان

آذرشهر(1001)، اسكو(1005)، اهر(1006)، بستان‌آباد(1009)، بناب‌(1010)، تبريز(1012)، تيكمه داش (1008)، جلفا(1014)، چاراويماق‌(1016)، سراب(1017)، شبستر(1021)، عجب‌شير(1023)، كليبر(1026)، مراغه(1028)، مرند(1029)، ملكان(1032)، ميانه‌(1036)، ورزقان(1038)، هريس‌(1040)، هشترود(1041).

تبريز(1012)

آذربايجان‌شرقي (10)

اروميه‌(1104)، اشنويه‌(1106)، بوكان(1109)، پلدشت (1111)، پيرانشهر(1113)، تكاب(1115)، چالدران(1117)، چايپاره(1119)، خوي(1123)، سردشت(1124)، سلماس(1127)، شاهين‌دژ(1129)، شوط(1131)، ماكو(1133)، مهاباد(1135)، مياندوآب(1138)، نقده(1140).

اروميه‌(1104)

آذربايجان‌غربي‌ (11)

اردبيل‌(1202)، بيله‌سوار(1205)، پارس‌آباد(1208)، خلخال‌(1211)، سرعين (1201)، كوثر(1213)، گرمي‌(1215)، مشگين‌شهر(1219)، نمين ‌(1222)، نير(1225).

اردبيل‌(1202)

اردبيل‌ (12)

اصفهان(1310)، برخوار‌(1312)، تيران‌وكرون‌(1314)، چادگان(1316)، خميني‌شهر(1317)، خوانسار(1318)، خور و بيابانك (1340)، دهاقان (1321)،  سميرم‌‌(1320)، شاهين شهر و ميمه(1322)‌، شهرضا(1324)، فريدن(1326)، فريدونشهر(1327)، فلاورجان‌(1329)، گلپايگان(1334)، لنجان‌ (1336)‌، مباركه(1338)، مهردشت (1343)، نائين(1341)، نجف‌آباد(1342)

‌ اصفهان(1310)

اصفهان‌ (13)

كاشان(1332) ، آران و بيدگل(1302)،  نطنز(1345)و اردستان(1304)

كاشان(1332)

كرج(4003)، ساوجبلاغ(4006)، طالقان(4008)، نظرآباد(4010)

كرج(4003)

البرز(40)

آبدانان(1403)، ايلام‌(1405)، ايوان(1407)، دره‌ شهر(1410)، دهلران‌(1412)، شيروان‌ وچرداول‌ (1415)، ملكشاهي (1419‌)، مهران‌(1418).

ايلام‌(1405)

ايلام‌ (14)

بوشهر(1502)، تنگستان‌(1504)، جم(1506)، دشتستان‌(1511)، دشتي(1514)، دير(1516)، ديلم(1518)، عسلويه (1519)، كنگان(1520)، گناوه‌(1522).

بوشهر(1502)

بوشهر (15)

اسلامشهر(1602)، پاكدشت(1604)، تهران(1607)، رود هن (1608)، دماوند(1609)، رباط‌كريم(1612)، ري‌(1615)، شميرانات(1620)، شهريار(1624) فيروزكوه‌(1627)، قدس (1623)، ملارد (1625)، ورامين(1636).

تهران(1607)

تهران‌ (16)

اردل‌(1701)، بروجن‌(1705)، شهركرد(1709)، فارسان‌ (1710)، كوهرنگ(1712)، كيار(1713)، لردگان‌(1717).

شهركرد(1709)

چهارمحال و ‌بختياري‌ (17)

بشرويه (1810)، بيرجند(1802)، خوسف (1801)، درميان(1805)، سرايان(1807)، سربيشه(1808)، فردوس‌(1811)، قائنات(1815)، نهبندان‌(1818).

بيرجند(1802)

خراسان‌ جنوبي(18)

بجستان(1901)، بينالود (1906)، تايباد(1909)، تخت‌جلگه(1912)، تربت‌جام(1916)، تربت‌حيدريه‌(1922)،  چناران(1928) خليل‌آباد(1930)، خواف‌(1934)، درگز(1937)، رشتخوار(1940)، زاوه (1920)، سرخس(1947)، فريمان(1949)، قوچان(1951)، كلات(1955)،كاخك (1956)، گناباد(1957)، مشهد(1960)، مه‌ولات(1962)، نيشابور(1965).

مشهد(1960)

خراسان‌ رضوي (19)

سبزوار(1945) ،بردسكن(1905)،جغتاي (1923)،جوين(1926) وكاشمر (1953)

سبزوار(1945)

اسفراين(2002)، بجنورد(2005)، جاجرم(2008)، شيروان‌(2011)، فاروج(2013)، گرمه (2017)، مانه‌وسملقان(2016).

بجنورد(2005)

خراسان‌ شمالي(20)

اميديه(2104)،انديكا(2107)، اهواز(2112)، ايذه(2115)، باغ‌ملك(2117)، بهبهان(2124)، دشت‌آزادگان(2131)، رامشير(2132)، رامهرمز(2134)، شوشتر(2140)، گتوند(2142)، لالي(2144)، مسجدسليمان‌(2146)، هفت‌گل(2148)، هويزه(2151)، آبادان(2102) ، بندر ماهشهر(2120)، خرمشهر(2125)،شادگان(2135)،هنديجان (2150)

اهواز(2112)

خوزستان‌ (21)

دزفول(2129)، انديمشك(2109) و شوش(2138)

دزفول(2129)

ابهر(2202)، ايجرود(2204)، خدابنده‌(2208)، خرمدره(2209)، زنجان‌(2212)، طارم(2214)، ماه‌نشان‌(2216).

زنجان‌(2212)

زنجان‌(22)

دامغان‌(2302)، سمنان(2304)، شاهرود(2307)، گرمسار(2311)، مهدي­شهر(2313)، بيارجمند (2306).

سمنان(2304)

سمنان‌ (23)

خاش‌(2408)،  زاهدان‌(2418)، سراوان(2425)، ، سيب‌سوران(2430)

زاهدان‌(2418)

سيستان‌ و بلوچستان‌ (24)

 ايرانشهر(2403)،بمپور(2402)، چا‌بهار(2406)، كنارك(2433) ،دلگان(2411)،سرباز(2429) ،زابلي(2416) ونيك شهر(2440)

ايرانشهر(2403)

زابل(2414) ،زهك(2422) ،هيرمند(2435)

زابل‌(2414)

آباده(2501)، ارسنجان‌(2502)، استهبان(2504)، اقليد(2507)، بوانات(2509)، پاسارگاد(2510)، جهرم(2515)، خرم‌بيد(2516)، خنج(2519)، داراب‌(2522)، رستم(2524)، زرين‌دشت(2526)، سپيدان‌(2528)، سروستان(2531)، شيراز(2536)، فراشبند(2538)، فسا(2541)، فيروزآباد(2543)، قيروكارزين(2546)، كازرون(2551)، كوار (2535)، لارستان(2558)، لامرد(2561)، مرودشت(2565)، ممسني(2568)، مهر(2571)، ني‌ريز(2576).

شيراز(2536)

فارس‌(25)

بوئين‌ زهرا(2610)، تاكستان(2614)، رودبار الموت (2615)، قزوين‌(2619)

قزوين‌(2619)

قزوين‌ (26)

محمديه (2603) ، البرز(2604) ، آبيك (2602)

محمديه (2603)

قم‌ (2704).

قم‌ (2704)

قم ‌(27)

بانه(2802)، بيجار(2807)، دهگلان(2809)،ديواندره‌(2812)، سروآباد(2814)، سقز(2817)، سنندج‌(2819)، قروه‌(2822)، كامياران(2823)، مريوان‌(2827).

سنندج‌(2819)

كردستان‌ (28)

بافت‌(2903)، بردسير(2905)، بم(2908)، جيرفت(2912)، رابر (2902)، راور(2914)، رودبارجنوب(2921)، ريگان(2923)، عنبرآباد(2932)، فهرج (2907)، قلعه‌گنج(2934)، كرمان(2940)، كوهبنان(2942)، كهنوج‌(2944)، منوجان(2946).

كرمان(2940)

كرمان‌ (29)

رفسنجان (2918) ، انار(2915)، زرند(2924)، شهربابك(2929) و سيرجان(2927)

رفسنجان(2918)

اسلام‌آبادغرب‌(3002)، پاوه‌(3004)، ثلاث باباجاني(3007)، جوانرود(3009)، دالاهو(3011)، روانسر(3013)، سرپل‌ ذهاب(3014)، سنقر(3016)، صحنه(3018)، قصرشيرين‌(3020)، كرمانشاه(3024)، كنگاور(3025)، گيلانغرب(3027)، ماهيدشت (3023)، هرسين‌ (3029).

كرمانشاه(3024)

كرمانشاه‌ (30)

بويراحمد(3103)، بهمئي(3105)، دنا(3108)، كهگيلويه(3114)، گچساران‌(3116).

بويراحمد(3103)

كهگيلويه‌‌ و بويراحمد(31)

آزادشهر(3202)، آق‌قلا(3203)، بندرگز(3205)، تركمن(3208)، راميان(3210)، علي‌آباد(3212)، كردكوي‌(3213)، كلاله‌(3215)، گرگان‌(3217)، گميشان (3207)، گنبدكاووس‌(3219)، مراوه‌تپه(3221)، مينودشت‌(3223).

گرگان‌(3217)

گلستان‌ (32)

آستارا(3302)، آستانه‌اشرفيه‌(3304)، املش(3306)، بندرانزلي(3307)، رشت(3313)، رضوانشهر(3315)، رودبار(3319)، رودسر(3323) ،سياهكل(3325)، شفت‌(3327)، صومعه‌سرا(3329)، طوالش‌(3334)، فومن(3336)، لاهيجان‌(3338)، لنگرود(3341)، ماسال(3343).

رشت(3313)

گيلان‌(33)

پلدختر(3408)، خرم‌آباد(3413)، دلفان‌(3415)، دوره(3418)، سلسله‌(3422)، كوهدشت(3427).

خرم‌آباد(3413)

لرستان‌ (34)

بروجرد(3407)، اليگودرز(3405)، ازنا(3402)، درود(3417)

بروجرد(3407)

آمل(3503)، بابل(3509)، بابلسر(3512)، بهشهر(3513)، تنكابن(3517)، جويبار(3520)، چالوس‌(3522)، رامسر(3523)، ساري‌(3527)، سوادكوه‌(3530)، عباس آباد (3516)، فريدون‌كنار(3532)، قائم‌‌شهر(3534)، كلاردشت (3521)، كياكلا (3533)، كلارآباد (3546)، گلوگاه(3536)، محمودآباد(3538)، نكا(3539)، نور(3543)، نوشهر(3545).

ساري‌(3527)

مازندران‌(35)

اراك‌(3602)، آشتيان(3603)، تفرش‌(3605)، خمين‌(3607)، خنداب(3609)، دليجان(3610)، زرنديه(3612)، ساوه(3613)، شازند(3617)، كميجان(3618)، محلات(3620).

اراك‌(3602)

مركزي‌ (36)

ابوموسي(3702)، بستك(3705)، بشاگرد (3715)، بندرعباس(3709)، بندرلنگه(3712)، پارسيان(3714)، جاسك‌(3717)، حاجي‌آباد(3720)، خمير(3722)، رودان‌(3726)، سيريك(3728)، قشم‌(3730)، ميناب(3734).

بندرعباس(3709)

هرمزگان‌ (37)

كيش (3711).

كيش (3711)

اسدآباد(3801)، بهار(3804)، رزن(3809)، فامنين (3822)، كبودرآهنگ(3812)، لالجين (3803)، همدان‌(3823).

همدان‌(3823)

همدان‌ (38)

ملاير(3816)،تويسركان(3806)، نهاوند(3820)

ملاير(3816)

ابركوه(3902)، اردكان‌(3905)، بافق‌(3907)، بهاباد (3906)، تفت(3908)، خاتم(3910)، صدوق‌(3913)، طبس‌(3916)، مهريز(3917)، ميبد(3918)، يزد(3920).

يزد(3920)

يزد (39)

         جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص كارت‌ آزمون‌ داوطلبان دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي  كاربردي سال 1391 براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان
در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام‌ استان‌
شهرستان‌ محل‌
رفع نقص كارت‌ ‌
آدرس محل رفع نقص كارت
آذربايجان شرقي (10)
تبريز
حوزه خواهران و برادران : تبريز-  خيابان آذربايجان – خيابان ورزش – بالاتر از مجتمع ورزشي شهرداري – ساختمان آموزشهاي مجازي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
آذربايجان غربي (11)
اروميه
حوزه خواهران و برادران : اروميه – كيلومتر 4 جاده دريا (چي چست) -موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي علم و فن اروميه
اردبيل (12)
اردبيل
حوزه خواهران و برادران : اردبيل ـ بزرگراه شهدا- جنب اداره كل پست- موسسه غيرانتفاعي وغيردولتي نوين اردبيل
اصفهان (13)
اصفهان
حوزه خواهران و برادران : اصفهان ـ ميدان آزادي ـ خيابان دانشگاه ـ دانشگاه اصفهان ـ حوزه معاونت آموزشي
كاشان
حوزه خواهران و برادران : كاشان ـ كيلومتر شش بلوار قطب راوندي ـ دانشگاه كاشان
البرز(40)
كرج
حوزه خواهران و برادران : كرج - انتهاي خيابان شهيدبهشتي (حصارك)- ميدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمي( تربيت معلم حصارك كرج) – ساختمان مركزي اداره كل آموزش– طبقه اول – اتاق شماره 2
ايلام (14)
ايلام
حوزه خواهران و برادران : ايلام ـ ابتداي جاده مهران ـروبروي سازمان همياري شهرداريها ـ مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه ايلام
بوشهر(15)
بوشهر
حوزه خواهران و برادران : بوشهر ـ خيابان شهيد ماهيني ـ دانشگاه خليج فارس ـ سازمان مركزي دانشگاه ـ اتاق 111
تهران (16)
تهران
حوزه خواهران : دانشگاه خوارزمي تهران( تربيت معلم ) – خيابان شهيد مفتح – شماره 49 – نرسيده به خيابان انقلاب
حوزه برادران : دانشگاه صنعتي اميركبير- خيابان حافظ روبروي خيابان سميه
چهارمحال وبختياري
(17)
شهركرد
حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
خراسان جنوبي (18)
بيرجند
حوزه خواهران و برادران : بيرجند ـ ميدان شهدا ـ خيابان دانشگاه ـ دانشكده هنر (مهندسي سابق)
خراسان رضوي (19)
مشهد
حوزه خواهران و برادران : مشهد ـ بلوار وكيل آباد ـ روبروي پارك ملت ـ درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد ـ دانشكده علوم اداري و اقتصادي
سبزوار
حوزه خواهران و برادران : سبزوار ـ توحيد شهر ـ پرديس دانشگاه حكيم سبزواري( تربيت معلم) ـ سازمان مركزي
خراسان شمالي(20)
بجنورد
حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
خوزستان (21)
اهواز
حوزه خواهران و برادران : اهواز ـ بلوار گلستان- معاونت دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز
دزفول
حوزه خواهران و برادران : دزفول ـ مقابل پايگاه چهارم شكاري دزفول ـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول‌
زنجان (22)
زنجان
حوزه خواهران و برادران : زنجان ـ كيلومتر 6 جاده تبريز ـ دانشگاه زنجان ـ سازمان مركزي ـ واحد رايانه
سمنان (23)
سمنان
حوزه خواهران و برادران : سمنان ـ كيلومتر 3 جاده دامغان ـ پرديس شماره 2 دانشگاه سمنان- اداره كل امور آموزشي
سيستان وبلوچستان
(24)
زاهدان
حوزه خواهران و برادران : زاهدان ـ خيابان دانشگاه ـ روبروي بلوار معلم ـ مجتمع ورزشي 22 بهمن دانشگاه سيستان وبلوچستان
ايرانشهر
حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
زابل
حوزه خواهران و برادران: زابل ـ كيلومتر 3 جاده بنجار- پرديس جديد دانشگاه زابل- ساختمان كلاسها (ساختمان ابوسعيد سجزي)
فارس (25)
شيراز
حوزه خواهران و برادران : شيراز ـ خيابان ساحلي غربي ـ مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
قزوين (26)
قزوين
حوزه خواهران و برادران : قزوين ـ انتهاي بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ـ دانشكده فني و مهندسي
محمديه
قزوين – شهر محمديه – جنب اتوبان كرج قزوين – موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي البرز
قم (27)
قم
حوزه خواهران و برادران :  قم ـ انتهاي بلوار امين ـ جاده قديم اصفهان ـ بعد از شهرك قدس ـ دانشگاه قم- ساختمان شهيدبهشتي
كردستان (28)
سنندج
حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
كرمان (29)
كرمان
حوزه خواهران و برادران : كرمان ـ بلوار جمهوري اسلامي ـ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
رفسنجان
حوزه خواهران و برادران : رفسنجان ـ ابتداي بلوار ولايت ـ سازمان مركزي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
 
ادامه جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص كارت‌ آزمون‌ داوطلبان دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي  كاربردي سال 1391 براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان
در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام‌ استان‌
شهرستان‌ محل‌ رفع نقص كارت‌ ‌
آدرس محل رفع نقص كارت
كرمانشاه (30)
كرمانشاه
حوزه خواهران و برادران : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ مقابل بيمارستان آيت اله طالقاني ـ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه
كهكيلويه و بويراحمد
(31)
بويراحمد (ياسوج)
حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
گلستان (32)
گرگان
حوزه خواهران و برادران : گرگان ـ خيابان شهيد دكتر بهشتي ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گيلان (33)
رشت
حوزه خواهران و برادران : رشت ـ خيابان نامجو ـ جنب ورزشگاه شهيد عضدي ـ دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان
لرستان (34)
خرم آباد
حوزه خواهران و برادران : خرم آباد –كيلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران- دانشكده علوم پايه دانشگاه لرستان
بروجرد
حوزه خواهران و برادران: بروجرد- كيلومتر 3 جاده بروجرد، خرم آباد – دانشگاه حضرت آيت اله بروجردي – ساختمان اداري – حوزه آموزشي – اطاق شماره 117
مازندران (35)
ساري
حوزه خواهران و برادران : ساري – بلوار فرح آباد (جاده دريا)- كيلومتر 5 – موسسه آموزش عالي هدف ساري
مركزي (36)
اراك
حوزه خواهران و برادران : اراك ـ ميدان شريعتي ـ درب جنوبي دانشگاه اراك
هرمزگان (37)
بندرعباس
حوزه خواهران و برادران : بندرعباس ـ آزادشهر ـ بلوار افروز شهابي پور ـ مجتمع بصيرت (گفتگوي تمدنها) دانشگاه هرمزگان
كيش
حوزه خواهران و برادران: جزيره كيش – ميدان اميركبير – پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف ساختمان اصلي بالB  - اتاق يك
همدان (38)
همدان
حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
ملاير
حوزه خواهران و برادران: ملاير كيلومتر 4 جاده اراك – دانشگاه ملاير – ساختمان مركزي دانشگاه ملاير
يزد (39)
يزد
حوزه خواهران و برادران : يزد ـ صفائيه ـ چهارراه پژوهش ـ دانشگاه يزد ـ پرديس اصلي دانشگاه يزد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

2 پیام

  1. عالیه ملک زاده

    ]سلام
    چرا ما نمیتونیم کارت ورود به جلسه رو برای دانشگاه علمی کاربردی بگیریم