برنامه امتحانی پایان ترم دوم 91-90

برنامه امتحاني رشته ……گرافیک…..پودمان 1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

تاریخ هنر ایران

دکتر سلیمانی

3/4

شنبه

14- 12

2

مبانی رایانه و کاربرد ان

آقای مختاری

1/4

پنج شنبه

20- 18

3

فارسی

آقای روزبهانی

12/4

دوشنبه

10- 8

4

پرسپکتیو

دکتر مختاری

5/4

دوشنبه

10- 8

5

مباني هنر هاي تجسمي 1 (عملي)

آقاي مختاري

25/3

پنج شنبه

12-10

6

طراحي پايه

( عملي)

خانم نظر زاده

23/3

سه شنبه

15-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……گرافیک…..ترم……1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

تاریخ هنر ایران

دکتر سلیمانی

3/4

شنبه

14- 12

2

مبانی رایانه و کاربرد ان

آقای مختاری

1/4

پنج شنبه

20- 18

3

فارسی

آقای روزبهانی

12/4

دوشنبه

10- 8

4

پرسپکتیو

دکتر مختاری

5/4

دوشنبه

10- 8

5

مبانی و فنون چاپ

خانم بختیاری

8/4

پنج شنبه

10- 8

6

مباني هنر هاي تجسمي 1

(عملي)

آقاي مختاري

25/3

پنج شنبه

12-10

7

هندسه نقوش

(عملي)

خانم برزگر

16/3

سه شنبه

12-9

8

طراحي پايه

(عملي)

آقاي نكونام

30/3

سه شنبه

18-15

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……گرافیک……ترم……3……… بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

زبان تخصصی

آقای مسجدی

4/4

یکشنبه

18 – 16

2

صفحه آرایی

خانم جراحی

12/4

دوشنبه

12-10

3

آشنایی با عکاسی

خانم واعظ نیا

6/4

سه شنبه

18- 16

4

كارگاه گرافيك رايانه 2

(عملي)

خانم محمدياني

22/3

دوشنبه

16-13

5

طراحي نشانه ها

دكتر مختاري

23/3

سه شنبه

13-10

6

كارگاه گرافيك رايانه 3

(عملي)

آقاي مختاري

25/3

پنج شنبه

10-8

7

تصوير سازي

(عملي)

آقاي دهقان

27/3

شنبه

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……گرافیک……پودمان……6………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

بازاریابی و تبلیغات

خانم واعظ نیا

1/4

پنجشنبه

10- 8

2

زبان تخصصی

آقای مسجدی

10/4

شنبه

14- 12

3

تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

خانم جراحی

6/4

سه شنبه

18 -16

4

جمعيت و تنظيم خانواده

خانم بينش

4/4

يك شنبه

18-16

5

جمعيت و تنظيم خانواده

آقاي شريفان

4/4

يك شنبه

20-18

6

كارگاه چاپ دستي

خانم بختياري

25/3

پنج شنبه

12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته …..کارشناسی گرافیک……پودمان……2………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

بازاریابی و ارتباطات

دکتر مختاری

1/4

پنجشنبه

12- 10

2

آشنايي با دفاع مقدس

آقاي قدرتي

8/4

پنجشنبه

10-8

3

كارگاه گرافيك رايانه

(عملي)

آقاي مختاري

24/3

چهار شنبه

12-10

4

كارگاه چاپ دستي

(عملي)

خانم بختياري

27/3

 شنبه

12-10

5

چاپ هاي ماشيني

(عملي)

خانم واعظ نيا

3/4

شنبه

20-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……نرم افزار……پودمان……3………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

برنامه سازی شبکه

آقای بهروزی فر

14/4

چهارشنبه

12- 10

2

زبان تخصصی 2

آقای بهروزی فر

7/4

چهارشنبه

10- 8

3

اندیشه اسلامی

آقای نظیف

3/4

شنبه

10-8

4

اصول طراحی و برنامه نویسی تحت وب

خانم باعثی

1/4

پنجشنبه

14- 12

5

كارگاه لينوكس

(عملي)

آقاي رمضاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……نرم افزار……پودمان……5………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

زبان تخصصی

آقای بهروزی فر

13/4

سه شنبه

12- 10

2

تجزیه و تحلیل و مدلسازی

آقای رازقندی

6/4

سه شنبه

18 -16

3

مباحث ویژه 2

آقای بهروزی فر

1/4

پنجشنبه

10- 8

4

اندیشه اسلامی

آقای نظیف

3/4

شنبه

10- 8

 

كارگاه تجزيه و تحليل مدلسازي

(عملي)

آقاي رازقندي

24/3

چهار شنبه

10-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……نرم افزار……پودمان……6………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

مدیریت وب سایت

آقای رمضانی

3/4

شنبه

18- 16

2

برنامه سازی پیشرفته تحت وب

آقای رمضانی

12/4

دوشنبه

18 -16

3

گرافیک چند رسانه ای تحت وب

آقای کرمی

6/4

سه شنبه

10- 8

4

كارآفريني

آقاي ديهيم

8/4

پنجشنبه

14-12

 

انديشه

آقاي نظيف

3/4

شنبه

10-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……IT……پودمان……1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

فیزیک پیش

آقای دولت

10/4

شنبه

12- 10

2

ریاضی پیش

خانم شمس ابادی

1/4

پنجشنبه

10- 8

3

ریاضی عمومی

خانم شمس آبادی

5/4

دوشنبه

18- 16

4

ادبیات

خانم دولت

3/4

شنبه

14- 12

5

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آقای رازقندی

8/4

پنجشنبه

12- 10

6

فیزیک الکتریسیته

آقای دولت

13/ 4

سه شنبه

10- 8

 

آز فيزيك

آقاي ايزي

22/3

دوشنبه

19-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……IT……پودمان……3………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

پایگاه داده

آقای بهروزی فر

5/4

دوشنبه

12- 10

2

تجزیه و تحلیل سیستم ها

آقای رازقندی

14/ 4

چهارشنبه

12- 10

3

اندیشه اسلامی

آقای یوسفی

3/4

شنبه

10 -8

4

آز-پايگاه داده

(عملي)

آقاي بهروزيفر

21/3

يكشنبه

12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……IT……پودمان……5………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

محیط های چندرسانه ای

آقای کرمی

1/4

پنج شنبه

14-12

2

جمعیت و تنظیم خانواده

دکتر بینش

4/4

یکشنبه

18 -16

3

جمعیت و تنظیم خانواده

دکتر شريفان

4/4

یکشنبه

20-18

4

مبانی فناوری اطلاعات

آقای بازقندی

13/4

سه شنبه

12- 10

5

زبان تخصصی

آقای فرداد

10/4

شنبه

18- 16

6

مهندسی اینترنت

خانم باعثی

7/4

چهارشنبه

12- 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……IT…… ترم         3            بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

مباحث ویژه

آقای بازقندی

11/4

یکشنبه

12-10

2

کارافرینی

آقای دیهیم

8/4

پنجشنبه

14-12

3

محیط های چندرسانه ای

آقای کرمی

5/4

دوشنبه

18- 16

4

تجزیه و تحلیل سیستم ها

آقای رازقندی

13/4

سه شنبه

12- 10

5

زبان تخصصی

خانم باعثی

14/ 4

چهارشنبه

12- 10

6

پایگاه داده

آقای فرداد

7/4

چهارشنبه

18 -16

7

شبکه

خانم باعثی

1/4

پنجشنبه

14- 12

8

مبانی فناوری اطلاعات

آقای بازقندی

3/4

شنبه

20-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……معماری……ترم……1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

هندسه ترسیمی

خانم حافظیان

3/4

شنبه

18- 16

2

فيزيك مكانيك

آقاي دولت

7/4

چهارشنبه

18- 16

3

مبانی پرسپکتیو

دکتر مختاری

5/4

دوشنبه

12- 10

4

ریاضی عمومی

آقای کرابی

4/4

یکشنبه

12- 10

5

تاريخ هنر ايران و جهان

دكتر سليماني

1/4

پنج شنبه

20-18

 

ترسيم فني

(عملي)

خانم اميريان

تحويل پروژه

25/3

پنجشنبه

10-8

 

درك و بيان

 

حافظيان

تحويل پروژه با هماهنگي استاد مربوطه

22/3

دوشنبه

12-10

 

كاربرد رايانه

 

خانم مشقي

22/3                                         

دوشنبه

11-9

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……معماری……پودمان……1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

ترسیم نقشه های مقدماتی

 

خانم بخش ابادی-

20/3

شنبه

20-13

 

ترسیم نقشه های مقدماتی

 

خانم دلبري

19/3

جمعه

14-10

2

هندسه مناظر و مرایا

خانم بخش ابادی – خانم نصيري

3/4

شنبه

12- 10

3

زبان

خانم رحیمی

5/4

دوشنبه

20- 18

4

ریاضی عمومی

آقای کرابی

8/4

پنجشنبه

14- 12

5

فیزیک پیش

آقای دولت

13/4

سه شنبه

10- 8

6

ریاضی پیش

اقای کرابی

1/4

پنجشنبه

12- 10

7

مواد و مصالح ساختمانی

آقای توحیدی

11/4

یکشنبه

12- 10

8

هندسه

آقای کرابی

10/4

شنبه

10- 8

 

برنامه امتحاني رشته ……معماری……پودمان……3………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

فارسی

خانم دولت

3/4

شنبه

14- 12

2

ساخت وارائه مقدماتی

آقای آرمان

11/4

یکشنبه

12-10

3

اصول سرپرستی کارگاه

اقای مظلومی

4/4

یکشنبه

18- 16

4

شناخت روستا

آقای صالحی

6/4

سه شنبه

10- 8

5

جزئيات مرحله سفت كاري

آقاي رجب زاده

8/4

پنج شنبه

18-16

6

جزئيات مرحله نازك كاري

آقاي رجب زاده

1/4

پنج شنبه

18-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……معماری……پودمان……4………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

اندیشه اسلامی

آقای یوسفی

10/4

شنبه

12- 10

2

استاتیک

آقای ابراهیمیان

3/4

شنبه

10- 8

3

مقاومت مصالح

آقای ابراهیمیان

6/4

سه شنبه

12- 10

 

كاربرد رايانه در معماري

آقاي توحيدي

21/3

يكشنبه

13-9

 

ساخت و ارائه پيشرفته

خانم حافظيان

22/3

دوشنبه

15-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……معماری……پودمان……5………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

کارافرینی

اقای صالحی

4/4

یکشنبه

10- 8

2

تاریخ معماری

خانم دلبری

1/4

پنجشنبه

14- 12

3

آشنایی با مقررات ملی ساختمان

آقای موسوی

5/4

دوشنبه

10- 8

4

متره و براورد

آقای یوسفی

12/4

دوشنبه

10- 8

5

نقشه برداری

آقای ثنایی

8/4

پنجشنبه

12- 10

6

تمرين هاي معماري

خانم پاكدل

14/4

چهار شنبه

18-16

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……معماری……پودمان……6………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

تنظیم خانواده

دکتر شریفان

4/4

یکشنبه

20- 18

2

تعمیر و نگهداری ساختمان

اقای عظیمی فرد

11/4

یکشنبه

10- 8

 

تنظیم خانواده

دکتر جاهد

4/4

یکشنبه

18-16

 

طراحي معماري

خانم قلعه نوي

تحويل پروژه

24/3

چهارشنبه

13-10

 

طراحي فني ساختمان

خانم عنبرستاني

تحويل پروژه

25/3

پنج شنبه

12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……کارشناسی معماری……پودمان……1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

آشنایی با معماری اسلامی

آقای مختاری

10/4

شنبه

12- 10

2

سازه فلزی

اقای ابراهیمیان

7/4

چهارشنبه

12- 10

3

انقلاب اسلامی

آقای فرهادی

5/4

دوشنبه

12- 10

4

تاسیسات الکتریکی و معماری

آقاي مشقی

1/4

پنج شنبه

18-16

 

طراحي معماري

آقاي مظلومي

تحويل پروژه با هماهنگي استاد مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……حسابداری……پودمان……1………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

ریاضیات و کاربرد ان در حسابداری

آقای کرابی

10/4

شنبه

10- 8

2

حقوق بازرگانی

خانم دولت

11/4

یکشنبه

10- 8

3

اقتصاد خرد

آقای گرایلی

8/4

پنجشنبه

12- 10

4

آمار مقدماتی

اقای کرابی

13/4

سه شنبه

10- 8

5

اخلاق اسلامی

دكتر ملكوتي

5/4

دوشنبه

20- 18

6

ریاضی مقدماتی

آقای کرابی

1/4

پنجشنبه

10- 8

7

حسابداري خدماتی و بازرگانی

خانم صحرائی

4/4

یکشنبه

12- 10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……حسابداری……پودمان……5………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

حسابرسي مالي

آقاي كمالي – اقاي بهرامي

6/4

سه شنبه

12-10

2

حسابرسي داخلي

آقاي كمالي- آقاي بهرامي

8/4

پنجشنبه

14-12

3

حسابرسي دولتي

خانم صحرائي

3/4

شنبه

12-10

4

تنظیم خانواده

دکتر بينش

4/4

یکشنبه

18-16

5

تنظیم خانواده

دکتر شریفان

4/4

یکشنبه

20- 18

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني رشته ……حسابداری……پودمان……6………. بهمن ماه 90

رديف

نام درس

استاد مربوطه

تاريخ

روز

ساعت

1

حسابرسي عملياتي

آقاي پيش بين – آقاي بهرامي

3/4

شنبه

18-16

2

حسابرسي it

آقاي پيش بين – آقاي بهرامي

7/4

چهار شنبه

20-18

3

حسابرسي مالياتي

آقاي پيش بين

1/4

پنجشنبه

20-18

4

تنظیم خانواده

دکتر جاهد

4/4

یکشنبه

18-16

5

تنظیم خانواده

دکتر شریفان

4/4

یکشنبه

20- 18

6

کارافرینی

اقای صالحی

4/4

یکشنبه

10- 8

7

ادبيات

آقاي حسيني

10/4

شنبه

14-12

8