جزوه مبانی فناوری اطلاعات

در زیر جزوه درس مبانی فناوری اطلاعات ضمیمه شده که دانشجویان در صورت نیاز می توانند آنرا در دو قالب pdf و Powerpoint دریافت نمایند.

مبانی فناوری اطلاعات Powerpoint

مبانی فناوری اطلاعات  PDF

۲ پیام