اخبار

فعالیت های دانشگاه علمی – کاربردی سبزوار ۱ در هفته دفاع مقدس
فعالیت های دانشگاه علمی – کاربردی سبزوار ۱ در هفته دفاع مقدس

افتتاحیه بسیج دانشجویی، برگزاری نمایشگاه کتاب با محوریت موضوع دفاع مقدس،آذین بندی فضای دانشگاه...

مطالب قبلی