اخبار

شرکت دانشجویان در راهپیمایی ۲۲ بهمن
شرکت دانشجویان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی سبزوار ۱ با حضور پرشور خودهمراه با سایر...

مطالب قبلی