اخبار

حضور دانشگاه علمی-کاربردی سبزوار 1، در نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد
حضور دانشگاه علمی-کاربردی سبزوار 1، در نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد

دانشگاه علمی-کاربردی سبزوار1،در بخش دانشگاهی  نهمين نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد، با...

مطالب قبلی