اطلاعیه ها

ثبت نام از دانشجویان وعلاقمندان ،جهت شرکت در شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد.‎
ثبت نام از دانشجویان وعلاقمندان ،جهت شرکت در شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد.‎

سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی را درسالی که به...

مطالب قبلی

اخبار

حضور دانشگاه علمی-کاربردی سبزوار ۱، در نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد
حضور دانشگاه علمی-کاربردی سبزوار ۱، در نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد

دانشگاه علمی-کاربردی سبزوار۱،در بخش دانشگاهی  نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد، با...

مطالب قبلی