اخبار

جلسه معارفه انجمن علمی و کانون دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سبزوار ۱
جلسه معارفه انجمن علمی و کانون دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سبزوار ۱

جلسه معارفه انجمن علمی و کانون دانشجویی روز پنجشنبه۲۲ آبان ماه با حضور دانشجویان...

مطالب قبلی